Troubleshooting

Answer the troubleshooting questions and get instant feedback for the most common causes of errors. If this does not resolve your problem, continue filling out the form and submit a service request to our service department.

If you need new parts for your scoreboard, then you can order them here.

Scoreboard nyere enn 2010

Feilsøking

Hvis du har problemer med dit scoreboard, kan diodene hjelpe oss med å finne feil, og vurdere om du trenger nye deler eller trenger besøk av en av teknikerne våre.

Svar på spørsmålene nedenfor med hjelp fra lysdiodene, så får du/vi en idè om hvordan problemet kan løses.

Lyser D1?
Strømtilførsel OK. Sjekk strømtilførsel.
Lyser D2?
F3 230V sikring OKBytt sikring F3 (1AT). Trykk inn toppen av sikringsholderen og skru mot uret.
Lyser D3?
F1 12VDC horn OKBytt sikring F1 (5AT). Trykk inn toppen av sikringsholderen og skru mot uret.
Lyser D4?
F2 24VDC siffre OKBytt sikring F2 (5AT). Trykk inn toppen av sikringsholderen og skru mot uret.
Lyser D5?
Sannsynligvis ikke kortslutning. Fjern alle plugger fra J2, J3 og J4. Det kan være kortslutning i ledningene, eller i Naucon-1000. Bestill service.
Naucon-1000: blinker D6 når data mottas gjennom ledning eller trdløst?
Naucon10, 20, 30, 40: blinker D6 når det trykkes på en knapp?
Kommunikasjon OK. Mottar ikke data. Bestill service.
Blinker D7?
Intern operasjon ok. Bytt NGMCB eller bestill service.
Naucon-1000: Blinker D8 når data mottas trådløst?
Naucon10, 20, 30, 40: Blinker D8 når du trykker på en knapp?
Trådløs kommunikasjon OK. Trådløst modul må være installert for at D8 skal virke. Sjekk at Naucon-1000 er skrudd på. Bestill service.

Send svarene dine til oss, eller book serivice.

nb_NO
* *
Når du klikker send, mottar vi svarene dine, pluss kontaktinformasjonene du har inntastet.
Falggene til språkvelgeren er hentet fra icons8.com