Troubleshooting

Answer the troubleshooting questions and get instant feedback for the most common causes of errors. If this does not resolve your problem, continue filling out the form and submit a service request to our service department.

If you need new parts for your scoreboard, then you can order them here.

Resultattavla från 2010 och framåt

Felsökning

Om ni har några problem med er resultattavla, så kan diodlamporna hjälpa oss att bedöma om du behöver, nya delar, upptäcka fel eller behöver ett servicebesök från våra tekniker

Svara på frågorna nedan med hjälp av dioderna och få en uppfattning om vad du kan göra för att åtgärda problemet.

Lyser upp D1?
Strömanslutningen OKKontrollera strömanslutningen
Lyser upp D2?
F3 230V säkring OKByt säkring F3 (1AT). Tryck på toppen av säkringshållaren och vrid moturs
Lyser upp D3?
F1 12VDC signalhorn OKByt säkring F1 (5AT). Tryck på toppen av säkringshållaren och vrid moturs
Lyser upp D4?
F2 24VDC siffror OKByt säkring F2 (5AT). Tryck på toppen av säkringshållaren och vrid moturs
Lyser upp D5?
Förmodligen ingen kortslutning. Ta bort alla pluggar som är anslutna till J2, J3 och J4.Det kan vara en kortslutning i kablarna eller i Naucon-1000. Beställ service.
Naucon-1000: blinkar D6 när data tas emot via kabel eller trådlöst?
Naucon10, 20, 30, 40: blinkar D6 när knappen är aktiverad?
Kommunikation OKIngen data mottagen. Beställ service.
blinkar D7?
Intern drift OKByt NGMCB eller boka service
Naucon-1000: Blinker D8 när trådlös data tas emot?Naucon10, 20, 30, 40: Är Blinkar D8 när knappen är aktiverad?
Trådlös kommunikation OKTrådlös modul måste installeras för att D8 ska fungera
Se till att Naucon-1000 är påslagen.
Beställ service.

SKICKA DINA SVAR TILL OSS FÖR YTTERLIGARE SUPPORT ELLER FÖR ATT BOKA SERVICE:

sv_SE
* *
Genom att klicka på skicka får vi dina svar på frågorna ovan, plus de kontaktuppgifter och kommentarer du har angett här.
Flaggor för languageswitcher från icons8.com